Tyddewi2021

Datganiad gan Dîm Cais Tyddewi 2021

Darllenwch fwy

Amdanom Ni

Rydym ni’n grediniol fod Tyddewi mewn safle unigryw – rhywbeth sy’n hollol wahanol i bob dinas arall ar draws y Deyrnas Unedig.

Efallai fod y ddinas yn fach o ran maint, ond mae’n fawr o ran uchelgais, mae ganddi hanes balch iawn, ac mae’n cofleidio celfyddydau a diwylliannau cyfoes o bob cwr o’r byd.

Yn erbyn cefnlen syfrdanol Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei arfordir eithriadol, ein cais ni fydd y cyntaf i ddod oddi mewn i Barc Cenedlaethol.

Darllenwch fwy

Pam Tyddewi?

Rydym ni’n grediniol fod Tyddewi mewn safle unigryw – rhywbeth sy’n hollol wahanol i bob dinas arall ar draws y Deyrnas Unedig.

Darllenwch fwy

Cefnogi Ein Cais

Eich cais CHI yw hwn!

Darllenwch fwy

Cofrestru E-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf o’r tîm ymgeisio yn syth i’ch mewnflwch.

14
Jul

Datganiad gan Dîm Cais Tyddewi 2021

Rydym yn hynod siomedig nad yw Tyddewi ar y rhestr fer ar gyfer Dinas Diwylliant Prydain 2021.

Darllenwch fwy
9
May

Y tîm sy’n gyfrifol am gais Tyddewi i ddod yn Ddinas Diwylliant yn cwrdd ag Ysgrifennydd y Cabinet

Yn ddiweddar, cyfarfu aelodau’r tîm sy’n gyfrifol am gais Tyddewi a Chantref Pebidiog i ddod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021 â Ken Skates AC, Ysgrifennydd Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Seilwaith i drafod eu cynlluniau.

Darllenwch fwy

Beth sy’n digwydd

8
Apr
Celfyddyd

Tirluniau Hudolus: Sir Benfro mewn Chwedlau

Disgrifir tirlun Sir Benfro yn y Mabinogi fel gwlad hud a lledrith – ac mae gan y tirlun hynafol lawer stori i’w hadrodd.

30
Sep
Celfyddyd

Sidney Nolan

Gan barhau gyda thema chwedlau, chwedloniaeth a’r dirwedd, mae Oriel y Parc yn falch o gyflwyno arddangosfa o waith Sidney Nolan (1917 – 1992).